Archive for the ‘Uncategorized’ Category

God jul-kampanj

2 december, 2017

12D28EF4-6E33-434C-A8E8-91BB1D6D393B

På lördag den 9 december träffas vi på Stora Torget mellan 11 och 14. Vi bjuder på glögg och politik! Varmt välkomna! 🎅🤶

Annonser

Höstkampanj

29 oktober, 2017

På fredag den 3 november har vi höstkampanj, vi ses vid stora torget i Västervik klockan 14! 

Vi bjuder på kaffe och tilltugg! 

Välkomna! 

Vad hände med länets trafikpengar? 

19 oktober, 2017

Här är den artikel som publicerades i dagens Västervikstidning i sin helhet:

För några veckor sedan kom Trafikverkets förslag på ny nationell trafikplan för åren 2018–2029. Planen omfattar totalt 622 miljarder kronor.I Dagens samhälle 19/9 kunde man läsa att satsningarna på de geografiskt utpekade förslagen i planen skiljer sig oerhört mycket när man jämför hur mycket som satsats per invånare och län. Den stora vinnaren är Södermanland som får satsningar värda 67 154 kronor per person. Men även Norrlandslänen, som ju Kalmar län ofta jämförs med infrastrukturmässigt, får satsningar i storleksordningen 20 000–35 000 kronor per invånare. Sämst lottat är Gotland som inte får några satsningar alls, och vi i Kalmar län som kommer på näst sista plats. Vi får 2 265 kronor per invånare.

Då är det inte förvånande att det blir få namngivna projekt i länet. Två stycken mer exakt, E22 på sträckan Gladhammar-Verkebäck samt Bergkvara. Detta på en Europaväg som alltjämt saknar 1+2-vägar i halva länet, och viltstängsel i stora delar av länet. Man har helt bortsett från andra satsningar, exempelvis vägarna 34, 35, 40 och 136. Ingen av länets järnvägar får ekonomiskt stöd vare sig till underhåll eller nya satsningar, något som troligen blir dödsstöten för både Tjustbanan och Stångådalsbanan. Tågens tillförlitlighet kommer tyvärr fortsätta att bli sämre samtidigt som vi riskerar att få kraftigt sänkta hastigheter på de stora vägarna. Hur pendlingen kommer att fungera är ett stort frågetecken. När vi på regional nivå kämpar för kortare restider, verkar staten ha en annan agenda. Kommer det att löna sig ekonomiskt och tidsmässigt att pendla till jobbet i framtiden om man inte bor i storstäderna?

I Kalmar län saknas stora satsningar på såväl vägar som järnvägar. Detta trots att statistiken talar sitt tydliga språk: pendlingen har ökat med cirka 20 procent de senaste åren, allt fler väljer att arbeta på annan ort. Då måste infrastruktursystemen fungera. Oavsett om du ska pendla till jobbet med kollektivtrafik eller egen bil är du beroende av bra och säkra vägar. Så är det inte i Kalmar län idag.

Alla vet att jobb och företagande är förutsättningen för att vi ska kunna bibehålla och förbättra välfärden. Om vi ska kunna bedriva säker sjukvård måste ambulansen kunna komma fram. Vi ser nu i exempelvis näringslivsrankingar att orter i Kalmar län tappar placeringar, ofta beroende på den skrala infrastrukturen.

Nu har staten lagt ett förslag till hur pengarna ska fördelas i landet. Vi Moderater är inte bekymrade över fördelningen. Nej, vi är djupt missnöjda och allvarligt oroade över hur nonchalant vårt län behandlas. Detta kan inte ses som annat än ett enormt misslyckande av de som styr i riksdagen, i landstinget och i regionen.

Vi moderater kommer att arbeta ännu hårdare för ett maktskifte och för en infrastrukturpolitik som inte skiljer på folk och folk. Vi kommer att kämpa för en infrastruktur som värnar hela Kalmar län.

Förbundsstyrelsen Moderaterna Kalmar län:

Malin Sjölander, Sten Olof Johansson, Carl Dahlin, Åke Bergh, Suzanne Gustafson, Eva-Marie Hansson, Monica Ljungdahl, Jonas Lövgren, Marie Nicholson, Anders Palmér, Alice Sigfridsson, Carl-Wiktor Svensson, Marcel van Luijn, Jan R Andersson, Jörgen Andersson, Harald Hjalmarsson 

Bli medlem nu! 

9 oktober, 2017

Lycka till på älgjakten! 

9 oktober, 2017

Glöm inte bort vårt län! 

6 oktober, 2017


Här är den debattartikel som förbundsstyrelsen skickat in till media angående den nationella trafikplanen: 

För några veckor sedan kom Trafikverkets förslag på ny nationell trafikplan för åren 2018–2029. Planen omfattar totalt 622 miljarder kronor.I Dagens samhälle 19/9 kunde man läsa att satsningarna på de geografiskt utpekade förslagen i planen skiljer sig oerhört mycket när man jämför hur mycket som satsats per invånare och län. Den stora vinnaren är Södermanland som får satsningar värda 67 154 kronor per person. Men även Norrlandslänen, som ju Kalmar län ofta jämförs med infrastrukturmässigt, får satsningar i storleksordningen 20 000–35 000 kronor per invånare. Sämst lottade är Gotland som inte får några satsningar alls, och vi i Kalmar län som kommer på näst sista plats. Vi får 2 265 kronor per invånare.

Då är det inte förvånande att det blir få namngivna projekt i länet. Två stycken mer exakt, E22 på sträckan Gladhammar-Verkebäck samt Bergkvara. Detta på en Europaväg som alltjämt saknar 1+2-vägar i halva länet, och viltstängsel i stora delar av länet. Man har helt bortsett från andra satsningar, exempelvis

vägarna 34, 35, 40 och 136. Ingen av länets järnvägar får ekonomiskt stöd vare sig till underhåll eller nya satsningar, något som troligen blir dödsstöten för både Tjustbanan och Stångådalsbanan. Tågens tillförlitlighet kommer tyvärr fortsätta att bli sämre samtidigt som vi riskerar att få kraftigt sänkta hastigheter på de stora vägarna. Hur pendlingen kommer att fungera är ett stort frågetecken. När vi på regional nivå kämpar för kortare restider, verkar staten ha en annan agenda. Kommer det att löna sig ekonomiskt och tidsmässigt att pendla till jobbet i framtiden om man inte bor i storstäderna?

I Kalmar län saknas stora satsningar på såväl vägar som järnvägar. Detta trots att statistiken talar sitt tydliga språk: pendlingen har ökat med ca 20 procent de senaste åren, allt fler väljer att arbeta på annan ort. Då måste infrastruktursystemen fungera. Oavsett om du ska pendla till jobbet med kollektivtrafik eller egen bil är du beroende av bra och säkra vägar. Så är det inte i Kalmar län idag.

Alla vet att jobb och företagande är förutsättningen för att vi ska kunna bibehålla och förbättra välfärden. Om vi ska kunna bedriva säker sjukvård måste ambulansen kunna komma fram.

Vi ser nu i exempelvis näringslivsrankingar att orter i Kalmar län tappar placeringar, ofta beroende på den skrala infrastrukturen.

Nu har staten lagt ett förslag till hur pengarna ska fördelas i landet. Vi Moderater är inte bekymrade över fördelningen. Nej, vi är djupt missnöjda och allvarligt oroade över hur nonchalant vårt län behandlas. Detta kan inte ses som annat än ett enormt misslyckande av de som styr i riksdagen, i landstinget och i regionen.

 Vi Moderater kommer att arbeta ännu hårdare för ett maktskifte och för en infrastrukturpolitik som inte skiljer på folk och folk. Vi kommer att kämpa för en infrastruktur som värnar hela Kalmar län.

 

Malin Sjölander

Sten Olof Johansson

Carl Dahlin

Åke Bergh

Suzanne Gustafson

Eva-Marie Hansson

Monica Ljungdahl

Jonas Lövgren

Marie Nicholson

Anders Palmér

Alice Sigfridsson

Carl-Wiktor Svensson

Marcel van Luijn

Jan R Andersson

Jörgen Andersson

Harald Hjalmarsson

Förbundsstyrelsen Moderaterna Kalmar län

 

Lyckad medlemskväll 

6 oktober, 2017

Den 5 oktober bjöd Västerviks partiförening in till en kväll där vi informerade om hur vi jobbar i partiet, hur kommunen fungerar och informerade om nomineringsprocessen till fullmäktigelistan. 

Peter Johansson berättade om socialnämnden och Elin Landerdahl om barn- och utbildningsnämnden. 

Till fikat hade vi gruppdiskussioner om vilka frågor vi vill driva i Västervik. Det blev 27 förslag! 

Vi tackar alla för en bra kväll och alla bra idéer! 

Nominera dig eller någon annan! 

21 september, 2017

centrum

Det är mindre än ett år till valet och nu har arbetet med att rekrytera nya och gamla förtroendevalda till vår kommunfullmäktigegrupp. Är du intresserad av att bli mer delaktig i kommunpolitiken efter valet 2018? 

Skicka en intresseanmälan till vastervikpartiforening@moderaterna.se

Dina åsikter behövs! 💙

15 september, 2017

båt

Västervik kan mer.

7 juni, 2017

I måndags lämnade vi in vårt budgetförslag för Västerviks kommun till budget år 2018, plan år 2019-2020. Vi har tillsammans tagit fram fem stycken fokusområden och över 50 stycken förbättringspunkter. Se alla punkter här nedan,

 

MÅL

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

att                 fastställa ”God ekonomisk hushållning” som övergripande ekonomiskt mål för Västerviks kommun gällande åren 2018, 2019 och 2020.

att                 Västerviks kommuns budgeterade resultatnivå för år 2018 fastställs till 42,3 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 2 procent samt uppnår målet om ”God ekonomisk hushållning”.

att                 fastställa följande fyra övergripande verksamhetsmål för Västerviks kommun gällande åren 2018, 2019 och 2020: ”Småland och Östergötlands bästa företagsklimat år 2020”, Småland och Östergötlands tryggaste och säkraste kommun år 2020″, ”Småland och Östergötlands bästa grundskola år 2020” och ”Småland och Östergötlands bästa äldreomsorg år 2020”.

 

 

SKATTESATS

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

att                 skattesatsen 2018 ska vara oförändrat 21,16 kronor samt att i budgetdirektiven för år 2019 och 2020 kalkylera med oförändrad skattesats.

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDRAG FÖR EN BÄTTRE KOMMUN

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

att                 Kommunfullmäktige från och med hösten 2017 utser en landsbygdsberedning med särskilt ansvar för att bättre inkludera landsbygd och skärgårdsfrågor i kommunens arbete.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Revisionen att vid varje ordinarie kommunfullmäktigemöte informera om aktuella frågor inom revisionsområdet.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa hur det årliga förbättringsarbetet (motsvarande 1 procent per år) i kommunen skall genomföras.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa en analys av huruvida kommunen ska fortsätta att använda swappar inom kommunens finansverksamhet. Analysen ska göras av extern part.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 inrätta funktionen Företagslots och Näringslivsråd i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa en handlingsplan för att förbättra kultur- och nöjeslivet i centrala Västervik.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa hur kommunens nuvarande arbetsmarknadsregion kan vidgas och så att man kan nå möjliga tillväxtmotorer inom en timme.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa ansvarig och hur kommunens Turismstrategi skall implementeras i kommunens olika verksamheter.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsens att under hösten 2017 presentera hur byggnation och drift av den nya infarten till Västervik ska finansieras.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 redovisa hur fler trygghetsbostäder kan byggas i kommunen

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 redovisa förslag på hur kommunen kan tillhandahålla en ”kö” till olika trygghetsboenden.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa en ny kompetensförsörjningsstrategi för hela kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att årligen och med start senast under 2018 genomföra temadagar med fokus på trygghet och säkerhetsfrågor där Polisen och andra myndigheter ska inbjudas att delta.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa en organisation för att på bästa och effektivaste sättet utveckla digitaliseringen inom kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa hur centrumkärnan i Västervik kan förtätas och utvidgas så att lokal- och bostadsyta fördubblas.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera en förstudie om hur GC-vägar kan byggas mellan Gamleby och Almvik samt mellan Verkebäck och Västervik. Den nya sträckan skall ses som en del av en GC-väg utmed hela kuststräckan genom kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 påbörja detaljplanarbetet vid Stenhamra med inriktningen att skapa nya bostäder.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och Västerviks Bostads AB att under 2018 redovisa vilka möjligheter som finns för att bygga på Gertrudgården med minst en våning.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa vilka möjligheter för byggnation av flerbostadshus som finns på Hornsområdet.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera hur en multiarena för kultur- sport- och idrottsevenemang kan byggas och finansieras.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera hur ett nytt parkeringshus i centrala Västervik kan byggas och finansieras. I huset skall förutom bilparkering även finnas plats för cyklar och möjlighet att ladda elfordon. Utredningen ska också belysa möjligheten till avgiftsfri parkering i syfte att öka cityhandel och kollektivt resande.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa förutsättning för upprustning av Rv 35 till minst 100 km/h-väg.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 redovisa förutsättning för att Rv 40 skall kunna uppgraderas till minst 100 km/h-väg.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera kompletterande ägardirektiv för TjustFastigheter AB som förtydligar att köpta tjänster skall upphandlas.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 presentera kompletterande ägardirektiv för Västervik Resort AB där bolaget ges i uppdrag att redovisa hur finansiering av kommande större projekt ska ske genom medverkan av extern part.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv till Västervik kommun Förvaltnings AB med uppdraget att inventera vilka verksamheter och bestånd inom de kommunägda bolagen som går att avyttra till den privata marknaden i syfte att renodla och effektivisera samt att minimera risken för osund konkurrens.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 redovisa hur TjustFastigheter AB:s förvaltningsuppdrag angående kommunägda kulturfastigheter (ex Aspagården och Båtsmansgränd) skall tolkas.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västerviks Bostads AB med uppdraget att utöka antalet platser i Stadsteatern till ca 500 platser och att stadsbiblioteket ska utvecklas med hela sin verksamhet i gatuplan. Detta ska ses som en satsning på ”kulturkvarteret”.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Bostads AB med uppdraget att utöka bostadsbyggandet till 60 stycken bostäder per år i fyra år där det bland annat skall vara minst 15 stycken per år som riktar sig till ungdomar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Miljö & Energi AB med uppdraget att bolaget ska redovisa tidplan och beräknad kostnad för en ny huvudvattentäkt som kan försörja Gamleby och centralorten med grundvatten.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under hösten 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Miljö & Energi AB som tydliggör hur vattentaxan ska bli änmer påverkbar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 presentera ägardirektiv för Västervik Biogas AB som förtydligar uppgiften och framtida ägande.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 tillsätta en gemensam ledningsfunktion för samhällsbyggnadsenheten och Miljö- och byggnadskontoret.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen tillsammans med Miljö- och byggnadskontoret att under hösten 2017 starta upp verksamhet enligt modellen ”Dukat bord” i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen tillsammans med Miljö- och byggnadskontoret att under hösten 2017 redovisa ett effektiviseringsprojekt i syfte samordna, renodla och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen samt plan och bygg-processen med målet att skapa Sveriges mest effektiva plan och byggprocess.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Miljö- och byggnadsnämnden att införa en servicegaranti inom bygglovhanteringen där rabatt utgår när besked dröjer längre än utlovad tid.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Miljö- och byggnadsnämnden att under 2018 redovisa en inventering av giftiga leksaker och interiörer på alla förskolor och skolor i kommunen samt att nämnden tar fram en handlingsplan med syfte att nå en giftfri förskola och skola i hela kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2017 presentera en plan för visionen med att använda ruinen, varmbadhuset och Slottsholmen som nav för att utveckla skärgårdsstaden Västervik.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen att under 2018 inrätta en tjänst som dietist inom kostverksamheten.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden att senast under hösten 2017 redovisa en handlingsplan för att förbättra LUPP-resultaten såsom elevernas trygghet och narkotikanvändning.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa en gemensam utbildningskatalog som presenterar hela det utbildningsutbud som finns i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur kommunen kan erbjuda möjlighet till fördjupning av ämnen till de elever som så önskar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur man med fokus på elevens bästa kan förbättra mottagandet av nyanlända låg- och mellanstadieelever.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur SFI kan erbjudas på fler orter inom kommunen som till exempel Gamleby.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur ReMida återvinningscenter ska bedrivas i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2017 redovisa hur Profilfritids ska startas och drivas i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 arbeta för att införa entreprenörskap även bland de yngre eleverna exempelvis enligt Ung Företagsamhets läromedel.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 redovisa en genomlysning av hur gymnasieskolans yrkesprogram motsvarar arbetsmarknadens behov samt att nämnden därefter redovisar en handlingsplan utifrån genomlysningen av resultat i syfte att möta arbetsmarknadens utveckling.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 redovisa hur man kan införa ett roll- och ansvarsprogram för samtliga skolor i kommunen i syfte att tydliggöra rollerna och ansvaret mellan elev, lärare och föräldrar.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden att under 2018 redovisa en plan för utveckling och förnyelse av skolornas lärmiljöer, inventarier och utemiljöer.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att under 2018 redovisa en åtgärds- och handlingsplan för skolfrånvaro i kommunen.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att under 2018 redovisa hur familje-föräldrastöd kan utvecklas och tillgängliggöras för att möta familjer på bästa sätt.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Socialnämnden att under 2018 redovisa en handlingsplan för hur den kommunala hemsjukvården erbjuds en säker uppkoppling till landstingets patientjournal Cosmic.

att                 Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Socialnämnden att under 2018 redovisa en handlingsplan för införande av tekniska lösningar som ökar självständigheten för äldre.